حامد چنارانی یکشنبه 11 اسفند 1392 01:33 ق.ظ نظرات ()


حافظ ای حافظ شیرازی
                بر من نظر اندازی
                        من طالب یک رازم
                                 تو کاشف هر رازی
                                       قسم به شاخه نباتت
                                         قسم به قرآنی که در سینه داری
                                                              این فال مرا بگشای